Welkom!

Ons kantoor is gespecialiseerd in juridische en fiscale dienstverlening en wij ondersteunen graag uw ondernemingsactiviteiten in o. a. Duitsland en Luxemburg.

Services Duitsland

Wij bieden in Duitsland en Luxemburg juridische ondersteuning en helpen met de noodzakelijke formaliteiten. Wij vertegenwoordigen u bij de Duitse autoriteiten en verzorgen eveneens de correspondentie.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Duits arbeidsrecht

Wanneer u personeel in Duitsland in dienst wil nemen, moet u vooral rekening houden met het volgende:

  • het opmaken van alle nodige overeenkomsten naar Duits recht, zoals arbeidsovereenkomsten, bedrijfswagenovereenkomsten etc.
  • personeelsadministratie
  • personeelsrecht
  • reiskostenvergoeding en
  • ontslagrecht.

Detachering naar Duitsland

Wil u uw personeel tijdelijk in Duitsland laten werken?

In het geval van een detachering in Duitsland moeten bepaalde voorschriften en formaliteiten in acht worden genomen.

Voor de duur van de detachering moeten buitenlandse ondernemingen bijv. de minimale werkvoorwaarden in Duitsland vervullen. Bij de minimale werkvoorwaarden hoort o. a. het minimumloon.

Voordat de werknemer kan worden gedetacheerd, moeten bovendien bepaalde formaliteiten worden vervuld. Zo moet bijvoorbeeld de detachering van werknemers worden gemeld aan de bevoegde autoriteit in Duitsland.

‚Sociaal secretariaat‘ Duitsland

Indien u personeel in Duitsland wil tewerkstellen, dan verzorgen wij graag de loonadministratie voor uw bedrijf.

Ik ben geïnteresseerd in deze service!

Duits handelsrecht en contractenrecht

U hebt een nieuwe zakenpartner gevonden en staat op het punt een contract af te sluiten (bijv. koopovereenkomst, algemene voorwaarden, handelsagentuurovereenkomst)?

Het contract of de algemene voorwaarden zijn echter volgens het Duits recht en u weet niet of u het zonder risico kan ondertekenen?

Het is in dat geval raadzaam om het contract juridisch te laten controleren.

Btw-registratie in Duitsland en BTW-aangifte

Als u door de uitoefening van een economische activiteit in Duitsland btw-plichtig wordt, dan zal u in Duitsland een btw-nummer moeten aanvragen en zal u periodiek BTW-aangiftes moeten indienen.

Vennootschapsrecht en oprichten van een GmbH in Duitsland

In Duitsland is de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH) zeer populair. De GmbH is een kapitaalvennootschap. De oprichting van een GmbH gaat gepaard met talrijke administratieve stappen.

Bovendien moet deze GmbH ook bij de verschillende overheidsinstanties worden aangemeld.

Services Luxemburg

Oprichting van een vennootschap (SARL) in Luxemburg

 

De Luxemburgse Société à responsabilité limitée (SARL) heeft de meeste gelijkaardige kenmerken met die van de BV in België.

Omzetbelasting in Luxemburg

 

Indien u in Luxemburg btw-plichtig wordt, moet een btw-nummer in Luxemburg worden aangevraagd en de btw-aangiftes op tijd worden ingediend. Dit is enkel nog elektronisch mogelijk.

Detachering naar Luxemburg

 

Internationale detacheringen van werknemers, bijvoorbeeld in het kader van bouw- of montagecontracten, worden steeds belangrijker.

Ook Belgische en Nederlandse bedrijven sturen steeds vaker tijdelijk personeel naar Luxemburg.

Deze grensoverschrijdende detachering van werknemers raakt drie rechtsgebieden, namelijk het arbeids-, socialezekerheids- en belastingrecht.

Bovendien moet aan bepaalde meldings- en registratievoorschriften worden voldaan voordat in Luxemburg met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Zo moet bijvoorbeeld elke detachering van werknemers naar Luxemburg vooraf bij de bevoegde autoriteit in Luxemburg worden aangemeld. Het desbetreffende bewijs van inschrijving dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd en dient tijdens de uitvoering van de opdracht in Luxemburg door de werknemers bij zich te worden gehouden. In geval van niet-naleving kunnen sancties worden opgelegd.

Afhankelijk van het type en de omvang van de in Luxemburg verleende diensten kunnen verdere registratie-eisen van toepassing zijn.

Daarbij dient onder andere ook rekening te worden gehouden met de geldende minimumloon- en werktijdenregeling.

Over ons

Het kantoor werd opgericht door Mevr. Dietrich.

Na haar rechtenstudie aan de Ruprecht-Karls Universität Heidelberg en na het succesvol afronden van haar LL. M. in Europees Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft ze onder meer werkervaring opgedaan als bedrijfsjuriste bij een windenergiebedrijf in Duitsland.
Daarna werkte ze enkele jaren bij de Duits-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Brussel als hoofd van de juridische en fiscale afdeling en als Tax Manager bij een Big four company in Brussel.

Inmiddels heeft ze haar eigen praktijk opgericht (Belgisch gecertificeerd belastingadviseur / Duitse advocate). Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven die op de Duitse, Belgische of Luxemburgse markt willen toetreden.
Daarnaast is ze regelmatig spreker over onderwerpen – zoals detachering van werknemers.

In haar vrije tijd houdt ze van racefietsen, mountainbiken, zwemmen en klassieke muziek.

Ik heb een vraag!

Correspondentieadres

  • S. Dietrich, Interleuvenlaan 62 bus 55, 3001 Leuven, België;
  • S. Dietrich, Wim Duisenbergplatsoen 31, 6221 SE Maastricht, Nederland.

Telefoon:

+49 (0) 6221 416 2490

3 + 4 = ?